Wirtualna Uczelnia

Format loginu dla studenta to: numer albumu
Format hasla: Ab!pesel (numer pesel poprzedzony duza litera A, mala litera b oraz wykrzyknikiem)
Format hasla dla osob nieposiadajacych PESEL: Ab!RRRRMMDD (Data urodzenia w formacie rok 4 cyfry, miesiac 2 cyfry, dzien 2 cyfry poprzedzona duza litera A, mala litera b oraz wykrzyknikiem)